Erik Pedersen Dronningensvej 16 1. tv.

24. November 2009

     
Startside
Billeder fra byen
Tom
Tom

Hit Counter

WEBMASTER

pedersen@naanet.dk

Tlf.40469238

 

 

         

    Flademosegård anno 1950.                                                                 Som gården ser ud i dag.

Jeg blev født på Flademosegaard d. 27/02/1949.

Flademosegaard ligger i dag på sognegrænsen mellem Ørbæk og Refsvindinge, i naturskønne omgivelser nær

Liselundskoven og tidligere tørvemose Longet, der ejes af egnens landmænd i fællesskab.

Flademosegaard har oprindeligt hørt under godset Julskov. I 1789 blev den da 48årige Hans Jensen fæstebonde på

gården, der lå inde i Refsvindinge by. I 1804 køber Hans Jensen gården fri for 2000 rigsdaler, med et lån i enkekassen

på 1290 rigsdaler,( 1 rigsdaler = 2 kr. i ca. 1875 gik man over til kr.) og flytter den ud til Flademose, den nuværende

beliggenhed. Gården havde et jordtilligende på 50 tønder land.

Den 26 september 1805 afstår Hans Jensen gården til sin søn, Peder Hansen for det samme beløb, som han selv gav.

I 1849 afgav Peder Hansen skødet til sønnen Hans Pedersen.

I 1863 opførtes et nyt stuehus i usædvanlige dimensioner, (en bygningsbrede på over 8 meter er ret usædvanligt for

et bindingsværkshus). Forklaringen er at bygningstømmeret var skåret op og klargjort til opsætning på den

nærliggende noget større gård Liselund, som var, indtil ejerens død i 1861 Birkesæde * under godset Ravnholt,

hvilket forklare de usædvanlige dimensioner. Da tømmeret lå klar til opsætning døde ejeren, og enken solgte

 tømmeret til ejeren af Flademosegård.

 * (Birkesæde) Et birke er et lokalområde med egen jurisdiction.

Hans Pedersen døde allerede 1872 efterladende sin hustru og tre mindreårige børn : Johanne, Annemarie og Peder,

den sidste født 1869.

Ejendommeligt virker det, at et testamente oprettet 3. Januar 1863 bestemmer, at den længstlevende ægtefælde

skal være universalarving til gården, da de " ikke havde børn eller livsarvinger ".

Da sønnen Peder Pedersen blev voksen, overtog han ejendommen.

I 1944 fik hans søn Hans Pedersen ( som er min far ) skødet.

Min far og mor drev gården frem til 1971, hvor den blev solgt til en lystopkøber.

Jeg selv havde bosat mig i Nyborg i 1968.

Kilde: Diverse arkiver samt folketælling, og en masse timer samt tålmodighed.


Jeg kan også findes på!

Erik Pedersens Facebook-profil

 

  

Det er her jeg driver en af mine hobby's 

                                                                                                                                                                                     

                

 

 

 

 


 

 

 

 
 

Startside | Billeder fra byen | Tom | Tom

Dette Websted blev sidst opdateret